Proiecte le lege aprobate in ultima perioada in Camera Deputatilor

            Preocuparea majorității parlamentare PSD-ALDE pentru crearea unui cadru legislativ care să determine creșterea calității în învâțământul românesc s-a concretizat și în această săptămână prin adoptarea unor acte normative care vizează acest domeniu. 

poza
Proiecte le lege aprobate in ultima perioada in Camera Deputatilor
         În plenul Camerei Deputaților s-a adoptat proiectul de lege 336/2017, prin care se prevede ca, începând cu 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor pentru salarii, pregătire profesională, evaluarea elevilor, bunuri și servicii se asigură din bugetul de stat prin bugetul MEN. Sumele vor fi repartizate de inspectoratele școlare în baza costului standard per elev și se pot realiza și redistribuiri între unități școlare din același județ. Astfel, se vor evita anumite situații, apărute uneori, prin care aceste sume au fost alocate cu întârziere de unele primării, fapt ce a generat inechități între unitățile școlare. 
Tot în acest proiect de lege se prevede ca până în 2022 să se plătească eșalonat valoarea dobânzilor aplicate drepturilor salariale câștigate de profesori în instanță și acordate de guvernul social-democrat în perioada 2012-2015. În acest fel guvernarea social-democrată finalizează un act reparatoriu prin restituirea drepturilor salariale ale cadrelor didactice, drepturi neacordate de  guvernarea democrat-liberală din perioada 2008-2012. 
          În aceeași ședință a Camerei Deputaților s-a adoptat proiectul de lege 181/2017 (inițiat și de senatorul social-democrat sucevean Ioan Stan) prin care se prevede reorganizarea liceelor cu profil agricol. Acestea vor funcționa în subordinea Ministerului Agriculturii și a Ministerului Educației Naționale. Astfel, crește capacitatea Ministerului Agriculturii, prin intermediul instituțiilor descentralizate la nivel județean, de a se implica mai intens în asigurarea bazei materiale, a modului de desfășurare a activităților practice, în identificarea necesităților pieței de muncă locale, fapt ce va asigura un grad sporit de adaptare și o încadrare mai facilă a absolvenților acestor licee pe piața muncii. 
         În comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport s-a dat un acord favorabil proiectului de lege 291/2017 (inițiat și de deputatul social-democrat sucevean Alexandru Rădulescu) prin care elevii beneficiază de un tarif redus cu minim 50% pe tot parcursul anului pentru transportul local în comun și de minim 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole, manifestări sporive organizate de instituții publice. Adoptarea acestui proiect de lege va contribui la sprijinirea elevilor care provin din familii defavorizate, diminuarea abandonului școlar, creșterea interesului pentru cultură și sport. 05:05
vineri, 10 noiembrie 2017

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere