Scriitoarea Angela Furtuna a devenit membru al P.E.N. Club Romania

La invitația P.E.N. CLUB ROMÂNIA, afiliat la P.E.N. INTERNAȚIONAL, scriitoarea ANGELA FURTUNĂ a devenit oficial membru al organizației. Astfel, Adunarea Generală a P.E.N. CLUB ROMÂNIA - care a avut loc vineri, 16 noiembrie a.c., în cadrul Târgului Internațional de Carte GAUDEAMUS de la București -, a validat statutul de membru oficial al scriitoarei ANGELA FURTUNĂ.

poza
Scriitoarea Angela Furtuna a devenit membru al P.E.N. Club Romania


I. Centrul P.E.N. România este afiliat la P.E.N. International (Poets, Playrights, Editors, Essayists, Novelists), organizație mondială a scriitorilor creată în 1921 și cu sediul la Londra, față de care se constituie ca o filială națională, și care funcţionează pe o perioadă nedeterminată.
Obiectivele centrului P.E.N. România, în conformitate cu Carta P.E.N. , constau din: susţinerea libertăţii de expresie şi a creaţiei literare orientate spre valorile civice și morale ale societății și spre recuperarea memoriei colective, protecția scriitorilor împotriva cenzurii și ingerințelor politice, drepturile lingvistice ale comunităților, rolul important al femeilor în societatea contemporană, educarea publicului prin valorile literaturii, P.E.N.tru o bună cunoaştere şi un respect reciproc între naţiunile lumii.
II. Carta P.E.N. INTERNATIONAL (adoptată în 1948, la Congresul de la Copenhaga):


1. Literatura nu cunoaşte frontiere şi trebuie să rămână o formă de comunicare curentă între oameni, în pofida oricăror tulburări politice şi internaţionale.


2. În toate împrejurările şi mai ales în vreme de război, operele de artă, patrimoniul umanităţii în general, trebuie să rămână neafectate de pasiunile naţionale sau politice.


3. Membrii P.E.N. trebuie să utilizeze în toate împrejurările influenţa pe care o au în scopul de a favoriza buna înţelegere şi respectul reciproc dintre naţiuni; ei se angajează să înlăture ura de rasă, de clasă, şi naţională şi să susţină idealul unei umanităţi care trăieşte în pace, în lumea noastră care este una comună pentru toți.


4. P.E.N. susţine principiul transmiterii nestingherite a ideilor în cadrul fiecărei naţiuni, ca şi între naţiuni, iar membrii săi se angajează să se opună oricărei forme de obstrucţionare a libertăţii de expresie în cadrul ţării sau comunităţii din care fac parte, ca şi în lume, de câte ori este cazul. P.E.N. este în favoarea presei libere şi se opune cenzurii arbitrare în timp de pace. Consideră că evoluţia necesară a lumii către o ordine politică şi economică mai organizată și mai armonioasă cere în mod imperativ un spirit critic liber faţă de guverne, administraţii şi instituţii. Pentru că libertatea înseamnă constrângere voluntară, membrii se angajează să se opună posibilelor aspecte negative ale presei libere, cum ar fi prezentarea mincinoasă, falsificarea cu intenţie şi expunerea deformată a faptelor din motive politice şi personale.
III. Recent, scriitoarea ANGELA FURTUNĂ, membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași, a primit PREMIUL PENTRU CALITATEA OPEREI ȘI ACTIVITATEA SCRIITORICEASCĂ pe anul 2017. Premiul a fost anunțat în cadrul reuniunii din data de 9 noiembrie de la sediul USR, la Casa cu Absidă din Iași, fiind decernat din partea Comitetul de Conducere al Uniunii Scriitorilor din România, format din scriitorii Casian Maria Spiridon, Adi Cristi, Marius Chelaru, Ioan Holban, Gellu Dorian.
Angela FURTUNĂ a publicat în anul 2017 trei volume care s-au bucurat, atât în România cât și în alte țări, de o excelentă primire și critică: Elegiile de la Stalingrad (coperta și grafica Maestrul Devis Grebu, Editura Vinea, București, lansare Bookfest București și Livre Salon Paris), Pursânge astral (coperta și grafica Raluca Arhire, Editura Vinea, București, lansare Gaudeamus București și Livre Salon Paris) și La Ville Blanche - POÈMES ET CHANTS-POÈMES INCANTATOIRES - ANTHOLOGIE - Traduite du roumain par Constantin FROSIN (Ed.Vinea, București, lansare Gaudeamus București și Livre Salon Paris).

- Angela FURTUNĂ este inițiatoare și director al mai multor proiecte literar-cultural-educaționale și de diplomație culturală care s-au derulat în Bucovina în ultimii 15 ani.
Astfel:
A. Festivalul Primăvara Poeților în Bucovina – Le Printemps des Poètes versiunea Paris – Bucovina ( în cadrul cărora a inițiat Premiile de excelență în cultură și educație PROFESOR IULIA LEO-MIZA și, respectiv, PROFESOR CORNELIA MÂNICUȚĂ, în omagiu pentru două eminente personalități ale școlii pedagogice și culturale bucovinene și românești);
B. Zilele Monica Lovinescu (și Premiul Național «Monica Lovinescu și Virgil Ierunca» – având ca Președinte al Juriului Internațional pe Acad. Basarab Nicolescu);
C. Zilele dedicate memoriei victimelor Holocaustului și Gulagului (teme majore și sensibile din istoria Bucovinei și României secolului trecut) – proiect axat pe etica neuitării, cultul eroilor și pedagogia memoriei;
D. multe proiecte dedicate în Bucovina promovării scriitorilor și a oamenilor de cultură din exil, precum și a valorilor majore și universale românești afirmate și în lupta pentru democrație –
toate acestea se află sub autoratul exclusiv al scriitoarei Angela FURTUNĂ, fiind derulate de-a lungul timpului sub egida Consiliului Județean Suceava și a Bibliotecii Bucovinei.

A participat, ca invitat oficial, la toate edițiile FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL POEZIA LA IAȘI, important proiect dedicat Literaturii Române, cu recitaluri de grup și individuale, alături de elitele poeziei românești și internaționale.

Câteva recunoașteri naționale și internaționale :
- Decorată de North American Romanian Press Association în 2013 cu Titlul Journalist of The Year in Culture.

- Titlul de Poetă a Iașului, oferit de Primăria Iași, 2014.

- Decorată de World Organization Of Bukovinian Jews cu Letter of Merit, 2011, pentru creativitate și spiritul dreptății.

- În onoarea Angelei Furtună au fost plantați 10 copaci în Pădurile de pe Muntele Carmel.

- Cavaler al Poeziei Capitalei Marii Uniri Iași, 1918-2018, oferit de Primăria Iași, 2018.

- Angela Furtună a realizat filmul documentar MONICA LOVINESCU, DIN NOU ACASĂ, 2008.

- A organizat conferințe Monica Lovinescu și a publicat zeci de articole la temă sau dedicate literaturii exilului, în presa românească și internațională.

- A redactat, în cadrul unui parteneriat cu organizatorii francezi (Fondation Simone et Cino del Duca, sub auspiciile L’Institut de France și Académie des Sciences Morales et Politiques din Franța), pagina de dicționar dedicată Monicăi Lovinescu (19 nov. 1923, București–20 apr. 2008, Paris), la zece ani de la moartea ei, pentru ”Dictionnaire encyclopédique des penseurs d’Europe centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Balkans, États baltes) depuis 1945”, Paris, 2018.Pentru activitatea sa literară, critică, publicistică, eseistică și de promovare a valorilor românești,
Angela Furtună a mai fost recompensată de-a lungul timpului cu zeci de premii literare, culturale și civice, atât în țară cât și străinătate. Participă la multe volume colective și antologii. A scris numeroase pagini de prefață și postfață de volum, numeroase pagini cu interviuri sau critică literară, în revistele de specialitate ale USR și ale presei culturale de ținută, susținând multe debuturi și reconfirmări valoroase ale tinerilor scriitori. Dintre premiile de excelență:

*Marele Premiu pentru volum de debut în manuscris, la Festivalul National de Literatură română "Tudor Arghezi", Tg. Jiu, 1999, pentru volumul Prizonier în Ego.

*Marele Premiu la Festivalul International de Literatură Ad Visum, 2005, pentru volumul Poemian Rhapsody – Cartea Donei, Editura Axa, Botoșani.

*Premiul Mihai Ursachi oferit de Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România pe 2008, pentru volumul Pelerinul din Aqualung, Grafica și copertă de Pauna Dumitrescu, Editurile Integral and Vinea, București.

*Premiul “Cezar Ivănescu” al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi, 2014, pentru volumul Post-hipnotice, Editura Timpul, Iași.

*Premiul pentru Eseu al revistei Convorbiri literare, anul 2013, pentru volumul Monica Lovinescu. Est-etica. Geneze I (coperta și ilustrații de Maestrul Devis Grebu și Maestru Dinu Lazăr, Editura Vinea, București, sub egida Bibliotecii Bucovinei).Scriitoarea publică constant în România literară, dar și în Convorbiri Literare, Hyperion, Poezia, Acolada, Familia, Porto Franco, Luceafărul, Apostrof, Steaua, Dacia Literară, Romanian Times, Levure Littéraire, Ateneu, Observator internațional cultural s.a. A ținut rubrici permanente lunare de autor, în diferite perioade, în reviste cunoscute ale scriitorilor.


A organizat numeroase lansări și prezentări de carte, dar și vernisaje de expoziții și emisiuni culturale sau literare la Radio și Televiziune, dedicate unor mari valori, între care Emil Cioran, Paul Celan, Petre Țuțea, Monica Lovinescu, Norman Manea. Angela Furtună a documentat studii și a participat la proiecte dedicate literaturii și fenomenelor artistic-culturale din Avangardă și Dadaism.

Despre Angela Furtună au scris Gheorghe Grigurcu, Constanța Buzea, Simona-Grazia Dima, Șerban Axinte, Diana Blaga, Livia Iacob, Tudorel Urian, Mircea A. Diaconu, Felix Nicolau, Devis Grebu, Octavian Soviany, Nicolae Tzone, Cristian Livescu, Al. Cistelecan, Ioan Moldovan, Dennis Deletant și alții.
12:58
duminica, 18 noiembrie 2018

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere