Perfecţionare prin e-learning pentru învăţătorii de la sate

Demarat în luna noiembrie a anului trecut, proiectul „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” (RIFSE) are ca principal obiectiv dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din regiunile nord-est (Iaşi, Suceava, Neamţ), sud-est (Galaţi) şi nord-vest (Bihor).

1400 de educatoare şi învăţători din mediul rural se vor bucura de oportunitatea perfecţionării cu costuri minime participând la un program de formare în sistem e-learning, gestionat prin intermediul platformei informatice interactive MEDIAEC a Universităţii ieşene. Beneficiarii vor primi de asemenea o subvenţie pentru fiecare lună în care vor urma cursurile celor două sesiuni de formare.

Curricula, elaborată de o echipă de experţi din instituţiile partenere, în funcţie de relevanţa datelor obţinute în urma analizei nevoilor de formare a grupului-ţintă (activitate aflată în desfăşurare) şi de particularităţile sistemului e-learning, va figura în oferta educaţională a Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava este partener, alături de alte patru instituţii de învăţământ din ţară (Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Oradea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi) în proiectul „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” (RIFSE), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi timp de trei ani (2010-2013).

Demarat în luna noiembrie a anului trecut, RIFSE are ca principal obiectiv dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din regiunile nord-est (Iaşi, Suceava, Neamţ), sud-est (Galaţi) şi nord-vest (Bihor).

Persoanele interesate vor putea obţine detalii suplimentare despre acest proiect, accesând www.rifse.uaic.ro

14:14
miercuri, 26 ianuarie 2011
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere