Modificari legislative pentru cresterea gradului de siguranta publica

În Monitorul Oficial al României Partea I nr. 868/28.10.2019 a fost publicată Legea nr. 192 din 25.10.2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice:

poza
Modificari legislative pentru cresterea gradului de siguranta publica
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Legea_192_din_2019_modificarea_si_completarea_unor_acte_normative_din_domeniul_ordinii_si_sigurantei_publice.pdf

Prin Lege s-au propus și s-au adoptat măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în domeniul ordinii şi siguranţei publice, prin aceasta înţelegându-se instituirea instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi fizice a personalului angrenat.
Măsurile sunt însoţite şi de o serie de garanţii oferite cetăţeanului, care, prin texte de lege predictibile va cunoaşte care îi sunt drepturile, căror obligaţii trebuie să se conformeze, care sunt limitele de acţiune ale poliţistului, motivele utilizării unor mijloace din dotare.
Prin această lege se amendează Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române.

Astfel, la sfârşitul lunii ianuarie 2020, vor intra în vigoare prevederile Legii 192 din 2019 care modifică şi completează unele acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice.
IPJ suceava va informa în mod constat cetățenii cu privire la modificările legislative, tocmai pentru ca acestea să fie însușite de cetățeni.
În acest context, aducem în atenţia cetăţenilor noile prevederi cu privire la legitimarea persoanei.
Stabilirea identităţii unei persoane se face pe baza actelor de identitate. Atunci când persoana nu poate prezenta un act de identitate, stabilirea identităţii se realizează pe baza unui act prevăzut cu fotografie sau a declaraţiilor acesteia, precum şi a verificărilor poliţistului, realizate pe loc, în bazele electronice de date la care are acces potrivit legii.
Poliţistul este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei în situaţia în care:
a) aceasta încalcă dispoziţiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;
b) există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;
c) aceasta solicită sprijinul sau intervenţia organelor de poliţie ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, dizabilităţii, consumului de alcool sau altor substanţe psihoactive ori a altor asemenea circumstanţe necesită sprijinul organelor abilitate;
d) descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcaţiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;
e) aceasta desfăşoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în faţa unei autorităţi sau instituţii publice;
f) aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spaţiu în care accesul este controlat;
g) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate în condiţiile legii;
h) există obligaţia legală de a se stabili identitatea acesteia.
De asemenea, poliţistul este obligat să aducă la cunoştinţă persoanei, verbal, motivul legitimării.
La solicitarea poliţistului, persoana are obligaţia de a înmâna acestuia actele de identitate şi de a comunica informaţiile necesare stabilirii sau, după caz, verificării identităţii sale.

17:42
duminica, 26 ianuarie 2020miercuri, 08 ianuarie 2020

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere