Cursuri gratuite la Camera de Comerţ şi Industrie

Camera de Comerţ organizează cursuri gratuite din cadrul proiectului strategic C.R.E.A.- Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială.

Aceste cursuri reprezintă programe de pregătire şi mentoring care se adresează următorului grup ţintă: manageri, angajaţi cu funcţie de conducere, administratori, asociaţi, membri ai întreprinderilor individuale, PFA-uri şi persoane angajate care doresc schimbarea locului de muncă, din toate sectoarele de piaţă, atît din mediul rural cît şi urban, prin cele mai moderne, inovative şi bune practici şi proceduri pentru valorificarea potenţialului lor comercial şi pregătirea pentru dezvoltarea şi extinderea pieţelor lor în alte regiuni din România, în Uniunea Europeană şi respectiv în ţări non-UE.

Cursurile se vor organiza la sediul CCI Suceava, programa cursurilor fiind disponibilă pe site-ul www.esfcrea.ro. Cursanţii vor primi la finalul fiecărui training o Diplomă de Participare. 21:07
sambata, 05 iunie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere