Conferinta "Discurs critic si variatie lingvistica. Restituiri. Analiza si interpretarea textelor uitate", editie a IX-a

Conferința DCVL oferă masteranzilor și doctoranzilor, precum și specialiștilor în științele limbajului şi ale literaturii posibilitatea de a dialoga dintr-o perspectivă pluridisciplinară. Ediția din acest an, intitulată Restituiri. Analiza și interpretarea textelor „uitate“, vizează cercetarea unui corpus variat de texte, neexplorate încă sau a căror validare culturală s-a realizat cu întîrziere ori superficial și nesistematic. Deschiderea spre o investigare (inter)națională ar putea astfel conduce la noi direcții de abordare pentru anii următori. În acest mod, doctoranzii din universitatea noastră, dar și din alte centre universitare vor putea susține și argumenta rezultatele propriilor cercetări, se vor întîlni cu specialiștii din domeniu și vor profita de oportunitatea de a dezbate subiectele pentru care au optat. Ca în fiecare din edițiile precedente, cele mai bune lucrări vor fi publicate în volum sau într-o revistă cu recunoaștere internațională (Meridian critic www.meridiancritic.usv.ro), astfel încît să se asigure diseminarea rezultatelor cercetării și vizibilitatea acestora.

poza
Conferinta "Discurs critic si variatie lingvistica. Restituiri. Analiza si interpretarea textelor uitate", editie a IX-a

Axele tematice ale conferinței:
1. Texte literare inedite;
2. Studii și articole "obliterate": opinii nevalorificate;
3. Limba documentelor din arhive: tipuri de texte arhivistice;
4. Proiecte de antologii;
5. Varia.

Conferința DCVL se desfășoară în baza acordului interinstituțional cu Universitatea din Pisa, Republica Moldova și Ucraina (masterate și doctorate în co-tutelă).


13:46
joi, 11 iulie 2019

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere