Alte pagube în valoare de peste 18 milioane lei produse de inundații începând din 6 iunie 2019

Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-au reunit în ședință extraordinară, miercuri, 12 iunie 2019, de la ora 14.

În cadrul acesteia, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, jurist Daniel Drăgoi, a prezentat și supus aprobării CJSU Raportul de Sinteză Nr. 4 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale care au avut loc în județul Suceava, începând din data de 6 iunie 2019.
Din data menționată, inundațiile au afectat 15 unități administrativ teritoriale cu 25 localități, valoarea totală a pagubelor produse fiind de 18,705 milioane lei. Astfel, au fost deteriorate o casă, 2 poduri, 12 podețe, 3 punți, 51 km drum comunal, 14,68 km străzi. De asemenea, s-au mai produs colmatări sau deteriorări de orice fel ale cursurilor de apă cadastrale în zonele în care sunt în pericol iminent locuințe, obiective socio-economice, elemente de infrastructură, inclusiv căi de comunicație rutieră, feroviară și altele.
Pentru evaluarea și inventarierea pagubelor și distrugerilor provocate de creșterea temperaturilor, căderile abundente de precipitații și efectele ulterioare, începând cu 6 iunie 2019, prin Ordin de prefect s-au constitut 2 comisii de evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, fiind întocmite 15 procese verbale și 3 note de constatare.
Prefectura Județului Suceava și Consiliul Județean Suceava vor iniția un Proiect de Hotărâre de Guvern în vederea obținerii unor despăgubiri pentru remedierea pagubelor produse de inundații, începând din data 28 mai 2019.


15:19
miercuri, 12 iunie 2019

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere