A fost prelungit termenul de valabilitate a prevederilor Contractului-cadru si a Normelor de aplicare a acestuia, pana la incetarea starii de urgenta

Prin acte normative a fost prelungit termenul de valabilitate a prevederilor Contractului-cadru si a Normelor de aplicare a acestuia, pana la incetarea starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020.

poza
A fost prelungit termenul de valabilitate a prevederilor Contractului-cadru si a Normelor de aplicare a acestuia, pana la incetarea starii de urgenta

Prin urmare au fost prelungite contractele cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, iar bugetul alocat pentru luna aprilie este in valoare de 37,7 milioane de lei. Suma este alocata pentru servicii medicale, medicamente, servicii medicale spitalicesti, dispozitive medicale, analize de laborator si imagistica medicala, pentru luna aprilie.
Au fost incluse noi prevederi in actele normative referitor la asigurarea accesului la servicii medicale si medicamente pe perioada instituirii starii de urgenta.
Pe perioada starii de urgenta, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda si consultatii la distanta, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu incadrarea intr-un numar maxim de 8 consultatii/ora. De asemenea, in vederea asigurarii managementului pacientilor simptomatici de catre medicii de familie si medicii de specialitate din specialitatile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada starii de urgenta pacienții beneficiaza de consultatii, inclusiv la distanta, pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar daca nu sunt asigurate.
Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultatiile medicale la distanta in fisa pacientului si in registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii de familie pot emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului și pentru medicamentele care pana acum erau prescrise de catre medicii specialisti.
În vederea eliberarii prescriptiilor medicale electronice emise ca urmare a unei consultatii la distanta atat de medicii de familie, cat si de medicii de specialitate, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele in numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronica sau il poate prezenta/transmite farmaciei in vederea printarii acestuia.
Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizarii cardului național de sanatate si a documentelor înlocuitoare ale acestuia.
Pentru spitale sumele decontate de CAS pentru activitatea desfăşurată în luna martie 2020, pentru secţiile/ compartimentele de acuţi, se realizează la nivelul valorii de contract sau, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, CAS va deconta la nivelul serviciilor realizate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
Actele normative mentionate sunt postate pe site-ul CAS Suceava: www.cassv.ro.15:15
miercuri, 01 aprilie 2020

Taguri

Autor
S.M
Gazduit de Administrare Servere